About Us

درباه ما

موسسه EDUFRONT توسط گروهی از متخصصین که در زمینه آموزش تجارب کافی دارند تاسیس شده است . اعضای این موسسه دارای تجارب گوناگونی در زمینه تدریس ، مشاوره ، مدیریت و کار آفرینی می باشند .

موسسه EDUFRONT با بهره گیری از مشاوران و مدیران متخصص در زمینه خدمات آموزشی و دانشگاهی در کشور مالزی پایه گذاری گردید . هدف از فراهم آوردن این گروه قدم نهادن در راستای ارتقاء سطح دانش علمی و عملی علاقمندان به فراگیری علم و دانش میباشد . این موسسه بر پایه خدمات برتر همراه با مناسب ترین هزینه استوار گردیده است .

هدف اصلی موسسه  EDUFRONT ارائه فرصتهای آموزشی موجود در مالزی به دانشجویان در بیش از سی کشور جهان میباشد که این امر هم به صورت مستقیم و هم به صورت همکاری دو جانبه با مشاوران آموزشی کشورهای مورد نظر صورت گرفته است .

موسسه EDUFRONT در راستای ایجاد فرصتهای تحصیلی برای جویندگان علم و دانش در حال حاضر نماینده تعدادی از موسسات آموزشی در کشورهای مختلف میباشد . هدف این موسسه ارائه رشته های پرطرفدار دانشگاه های مختلف است که دارای مزیت هایی همچون هزینه مناسب ، کیفیت تحصیل و بازار کار موجود است .

موسسه EDUFRONT همچنین در زمینه تامین اساتید از کشورهای مختلف در زمینه های آموزشی متنوع برای موسسات آموزشی موجود در مالزی فعالیت مینماید که این امر توسط نمایندگان موسسه در کشورهای مختلف قابل اجرا میباشد .

موسسه EDUFRONT توجه ویژه ای را در زمینه ایجاد همکاری های آموزشی دو جانبه بین موسسات آموزش عالی کشورهای مختلف دارا میباشد تا بدین وسیله این فرصت مناسب را در اختیار دانشجویان قرار داده تا قسمتی از دوره تحصیل را در کشور خود با کیفیت آموزشی بالا و هزینه ای پایین تر و ما بقی تحصیل را در کشور خارجی به اتمام برسانند .

موسسه EDUFRONT در تلاش است تا با ارائه خدمات بیشتر در آینده برای دانشجویان و همکاران آموزشی قدم در جهت اخذ تصمیمات بهتر ، افزایش تعداد دانشجویان و حل مشکلات آموزشی نهادهای مختلف در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص بردارد .